Leveringsvoorwaarden

Wij handelen conform de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, zoals deze zijn gedeponeerd op 2 juli 2019 onder nr. 41/2019 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.

Je kunt een papieren versie bij ons opvragen maar ook hier een digitale versie bekijken c.q. downloaden.